Emotietherapie

voor kind
en volwassene

Emotiemethode

Emotietherapie werkt met de emotiemethode. Met de emotiemethode maak je onrustige en negatieve gevoelens los o.a. door middel van visualiseren, waardoor je je rustig voelt. Met de emotiemethode leer je jezelf op een liefdevolle manier kennen en accepteer je je angsten en onzekerheden. Je word blij en rustig wanneer je deze methode gaat toepassen.

De emotiemethode is gericht op het herkennen (bewustwording) en het losmaken van vastzittende emoties (boosheid, verdriet, angst, eenzaamheid), waardoor deze tot rust komen.

Op het moment dat je het gevoel ten aanzien van iets of iemand verandert, verandert ook je gedrag. Als je je als kind bijvoorbeeld ten aanzien van je vader vaak angstig hebt gevoeld, kan dit  invloed hebben op hoe je in de rest van je leven op bepaalde mensen reageert.

De emotiemethode is een samengestelde methode uit de volgende therapievormen: visualisatie en healing, familieopstellingen, innerlijk kindwerk. De basis van de emotiemethode is visualiseren.

Met visualiseren ga je in je onbewuste op zoek naar heling van je klacht via symbolische beelden. Bij kinderen gebeurt dit in de vorm van tekenen, bouwen en spel.
Binnen het visualiseren maak ik gebruik van familieopstellingen en het innerlijk kindwerk. Bij familieopstellingen worden niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en eventuele knelpunten daartussen herkend, erkend en mogelijk weg genomen. Familieopstellingen is een vorm van systemisch werken. Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo'n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving
Het begrip 'innerlijk kind' staat voor oude onverwerkte ervaringen uit de kindertijd, toen we nog totaal afhankelijk waren van onze opvoeders. Die onverwerkte ervaringen hebben zich gaandeweg als spanningen vastgezet in lichaam, geest en daarmee ook in gedrag.

De emotiemethode wordt aangevuld met verschillende technieken, zoals cranio-sacrale massage, voetmassage, EFT en coaching of opvoedondersteuning. Dit alles is samen emotietherapie. Ook maak ik gebruik van de EMDR-methode.