Emotietherapie

voor kind
en volwassene

Werkwijze en tarief emotietherapie

Behandeling voor volwassenen

De behandeling voor volwassenen bestaat voornamelijk uit de emotiemethode. Deze wordt vaak ondersteund met een cranio sacrale massage. Door de volwassene te behandelen met de emotiemethode lossen we vastzittende emoties op waarna er meer rust ontstaat.

Emotietherapie is veelal een kortdurende therapie. Na één behandeling maak ik een inschatting van het aantal sessies, dat nodig is. Soms is iemand na 2 of 3 sessies al geholpen. Gemiddeld komen volwassenen 4 keer. 

Tijdsduur: 60 minuten
Tarief: 70 euro

 

Met ingang van 1 januari 2022 zal het tarief 75 euro per consult zijn. 

Behandelingen voor kinderen

De behandeling voor kinderen bestaat uit de emotiemethode. Bij kinderen pas ik de emotiemethode toe door middel van tekenen, spelen en of visualiseren. 

Daarnaast geef ik kinderen een cranio-sacrale massage.  Een cranio sacrale massage is een zachte massage techniek om spanningen in het cranio-sacrale systeem vrij te maken, dit gebeurt door middel van het aanraken van de benen, het hoofd, de borst en de buik. Het cranio sacrale ritme, het vocht tussen de vliezen, wordt gevolgd of eventueel gestuurd, dit kan emotionele blokkades opheffen.

Bij kinderen ondersteun ik de behandeling met de Cosmic en flowerremedies. Dit zijn homeopathische druppels, geprepareerd van bloemen en edelstenen. Ze ondersteunen bij het herkennen en erkennen van emotionele onverwerkte ervaringen en daarmee samenhangende gedachtepatronen.

Kinderen komen gemiddeld 5 keer. 

Wanneer je twijfelt over de therapievorm, kun je gratis een vrijblijvend gesprek (half uur) aanvragen.

Vaak is het nodig om naast het kind ook de ouder een aantal keren te behandelen. Hierdoor zal het resultaat bij het kind beter zijn.

Tijdsduur: ongeveer 50 minuten (en 10 minuten gesprek met ouders)
Tarief: 70 euro

 

Met ingang van 1 januari 2022 zal het tarief 75 euro per consult zijn. 

Zorgverzekering       

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde) en de RBCZ. Ik val onder integrale therapie vergoeding. Lees via deze link of jouw zorgverzekering de therapie vergoed.

Belangrijke nummers voor contact met de zorgverzekeraar:

VIV registratienummer: 1907913

RBCZ registratienummer: 170684R

AGB-code: zowel de praktijk als de therapeut zijn in het bezit van een AGB-code

Prestatiecode: 24504

Voor meer informatie:

Ik ben Viv (Vereniging voor integrale vitaliteitskunde) lid en zit in de
groep van de VGZ verzekeringsgroep. (sta in de zorggids: Vergelijk en
Kies)

De prestatiecode: 24504 Behandeling psychosociale therapie is een code
die door de Viv is aangeleverd.


Huisregels

 1. Ik ontvang graag een contante betaling (pinbetaling mogelijk) of betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
 2. Bel of mail uiterlijk 24 uur van te voren af, wanneer je verhinderd bent om op een afspraak te komen. Wanneer je later afbelt of mailt, wordt de sessie in rekening gebracht.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening door mij is sprake van een inspanningsverplichting. Ik zal mijn uiterste best doen om samen tot het door de cliënt gewenste resultaat te komen. Er kan echter geen geneeskundige garantie worden gegeven.
  Iedere vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit ontevredenheid over het niet behalen van dit resultaat, is uitgesloten, tenzij er aan de kant van mij (therapeut) sprake is van een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming.
 4. Ik heb geheimhouding plicht.
 5. Ik heb de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Klik hier voor de meldcode.
 6. Ik ben lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV) en daarmee hou ik mij aan de VIV-praktijkcode en de ethische code. Je dient voor behandeling een informed consent te ondertekenen.
 7. Heb je een klacht over de behandeling, dan is er sprake van drie stappen:
     • Een klacht wordt in eerste instantie bespreekbaar gemaakt door cliënt bij behandelaar.
     • Leidt dat niet tot een oplossing dan komt de Klachtfunctionaris in actie. Zie hier het klachtreglement en het reglement tuchtrecht.
     • Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, verwordt de klacht tot een geschil. Dat geschil wordt aan de Geschillencommissie voorgelegd. Download hier het reglement behorende bij de Geschillencommissie. Digitaal een klacht indienen bij de geschillencommissie kan hier.